"АЗ"-ът на българите Вестник АТАКА
брой 388 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК 8/01/2007
Първа страница У насПо светаТемаИнтервюКоментариИкономикаНов световен редГлас народенЧетивоХобиСпортПоследна
Архив
Доган получил мисия да потурчи помаците

Справка
Относно: Движението
за права и свободи

Движението за права и свободи (ДПС) е създадено на 4 януари 1990 г. по инициатива на освободения от затвора ръководител на организацията "Турско национално-освободително движение в България" Меди Доганов (Ахмед Доган). Първоначално то се появява под името "Движение за защита правата и свободите на турците и мюсюлманите в България", което по-късно по тактически съображения се променя на Движение за права и свободи.
ДПС има организиран членски състав от около 80 хиляди души, от които 17-18 хиляди българомохамедани и незначителен брой цигани и българи - общо по-малко от един процент от цялата членска маса. Най-силно е влиянието му в селищата на Кърджалийски, Благоевградски, Разградски, Шуменски, Бургаски и Силистренски регион.
Практическата дейност на ДПС сега е ориентирана в посока съвпадаща в много отношения с основни постановки на политиката на Турция спрямо "външните турци", към които на първо място се причисляват българските мюсюлмани.
Първите контакти на Ахмед Доган и упълномощени от него лица с официални турски представители датират от пролетта на 1990 г. От тогава насам чрез дипломатическите си представителства у нас Турция фактически упражнява непосредствено политическо ръководство върху централното оперативно бюро на ЦС на ДПС и парламентарната му група. Известни са ни 145 случая, при които 34 члена на ЦС на ДПС и активисти от регионален мащаб са провели срещи със служители от посолството на Турция в София и турските генерални консулства в Пловдив и Бургас. Чрез тях турските дипломати са получавали всестранна информация, в т.ч. и от поверителен характер за работата на ВНС, Президентството и Министерския съвет. Те са били и продължават да бъдат своевременно информирани от Ахмед Доган и останалите членове на ЦС на ДПС за съдържанието на разговорите им с представителите на държавното ръководство, за предстоящи решения и стъпки на България във вътрешнополитическата и външнополитическата област. Чрез активисти на ДПС турските представители у нас изучават определени лица, представляващи интерес за специалните им служби, следят развитието на процесите и тенденциите сред турската етническа общност и българомохамеданите и циганите, придобиват секретни документи на МВР, правителството, някои партии и др. Турските дипломати системно им дават конкретни указания за основните насоки на дейност на ДПС, за провеждане на културно-просветни и религиозни мероприятия; по начините на провеждане на предизборните кампании, както и за предприемане на конкретни действия, водещи до консолидиране на мюсюлманите в страната. Уточняват действията на парламентарната група на ДПС, осигуряват контактите на движението с ислямски и изселнически организации в чужбина. Турското посолство в София ДПС предварително е съгласувало въпроса за създаване на българо-турското дружество за приятелство, както и своето отношение към проектозакона за земята и изучаването на турски език в училищата.

На 12 юни 1990 г. пред политическия съветник Алев Калъч, Ахмед Доган е заявил следното: "... Аз съм човек на делото. Посветил съм се на борбата за права на турското население. По-скоро ще заложа главата си, отколкото да отстъпя и милиметър от постигането на тези права. Това е съдържанието на действията ми, първата ми мисия. Непосредствено свързана с нея е и втората ми мисия - да направя всичко, за да може у помаците да се изгради турско самосъзнание
Това са хора, изключително предани на своята религия и вярващи, че са турци. Аз съм длъжен да ги изуча на турски език и да ги приобщя към турската нация. За своето съществуване, за своята сила и постигнати успехи ДПС е задължено на обстоятелството, че съществува Турция. От страх пред силата на Турция, българите не посмяха да ни попречат да участвуваме в изборите. Страхуват се от нас, тъй като зад гърба ни е Турция...".
Оценката на турската дипломация за създадената ситуация в България след участието на ДПС в парламентарните избори през м.г. е, че "за Турция е настъпил благоприятен исторически момент, който тя не трябва да пропуска". Констатирано е, че ДПС е съумяло да се оформи като политическа сила и реално може да съдейства за изпълнение на стратегическите цели на турската държава. Изхождайки от тази оценка, а и по молба на Ахмед Доган, турското правителство се отказа от политиката си на "отворена врата" за "сънародниците" си в България и въведе ограничения и забрани спрямо желаещите да се изселят български турци. Според турските дипломати, това решение било необходимо, за да може "турското малцинство" в България да остане в страната при най-благоприятното за него сега съществуващо демографски разположение.
По различни канали - чрез дипломатическите си представителства у нас и с посредничество на чужди фирми и организации, Турция оказва значителна финансова, материална и техническа помощ на движението, в т.ч. компютърна, съобщителна, печатна и озвучителна техника, транспортни средства, хартия и други материали. ДПС очаква в скоро време да получи нова пратка с хартия и печатни материали за около 35 хиляди долара.
Съгласувано с представителите на турската дипломация ДПС поддържа активни контакти с "Ислямския културен център" в Германия, "Федерацията на изселниците от балканските страни" - Анкара, "Хелзинки уоч", "Амнести интернешънъл" - Норвегия, "Асоциацията на балканските турци в Америка", "Дружеството на изселниците от Балканите" в САЩ и други, от които получава финансова и материална помощ. Активни връзки развива и с представители на "родопските турци" в Гърция. Между д-р Ахмед Садък и Ахмед Доган е постигната договореност за общи действия и постепенно сближаване на турските малцинства в двете страни.
През последните месеци зачестиха пътуванията из страната на служители от посолството и генералните консулства в Пловдив и Бургас. Те посещават открито и демонстративно клубовете на ДПС, джамиите и местата, където се съсредоточават големи групи мюсюлмани. В разговори с тях събират сведения за дейността на ДПС и настроенията на населението. Въздействуват на регионалните ръководства при вземане на решения и практическите им действия. Тяхното присъствие се възприема като елемент от официалната политика на турската държава, като доказателство, че Турция проявява загриженост и се застъпва за интересите на мюсюлманите. В резултат се забелязва засилване на протурските настроения и националистическите изяви.

При последната година само на територията на Кърджали са осъществени 21 пътувания от турски дипломати, които са събирали информация за дейността на ДПС и неговите взаимоотношения с властите, като са давали конкретни съвети и указания.
Данните, които постъпват от селищата с компактно мюсюлманско население показват, че под влияние на местните активи на ДПС и религиозни дейци се създава специфична атмосфера, свързана с налагане на нов бит и култура и постоянно манифестиране на "турска" национална принадлежност и самосъзнание. В говорната практика и бита се утвърждават приоритетно турският език, нрави и обичаи, които са приложими в Турция. Редица местни активисти се стремят да наложат привързаността към "Майка Турция" като основен елемент в ценностната система на българските мюсюлмани. Те осъществяват активна дейност за засилване влиянието на исляма, отъждествявайки открито ислямското вероизповедание с турското национално съзнание. По тяхна инициатива в обществената практика се утвърждава провеждането на масови чествувания на религиозните празници и битовите религиозни ритуали (сонет - сватби, мевлиди и др.), които се съчетават с публичните акции на движението, дейци на ДПС открито се намесват в работата на районните мюфтии, имами и джамийски настоятелства; съдействат за увеличаване посещаемостта на молитвените домове, стимулират демонстративното носене на шалвари и фереджета, разпространението на религиозна литература, строителството и ремонта на джамиите и др. По инициатива на местните активи на ДПС в много селища се организират курсове за изучаване на Корана на турски език. Подготвят се условия за преминаване към извънучилищни форми на обучение по турски език, в противодействие на решението на ВНС от 8 март т.г.
През последните месеци ДПС проведе широка кампания срещу главния мюфтия д-р Недим Генджев и други неудобни религиозни дейци, която бе прекратена по внушение на турски дипломати. ДПС поддържа контакти с дипломати от посолствата на Кувейт, Либия, Сирия и Египет, от които се отпускат стипендии на български мюсюлмани за получаване на светско и религиозно образование в чужбина.
ДПС провежда масова кампания за подмяна на имената в съответствие с именната система на Турция, противоречаща на възприетата у нас практика и традиция, тъй като има прякорна основа. Регистрирани са много случаи, когато това не става доброволно, а с натиск и принуда, в нарушение на ЗИБГ. Най-застрашителни размери тези процеси придобиват сред българомохамеданското население в Благоевградски, Велинградски, Девински, Доспатски, Мадански и други райони, където се създава тежка морално-психологическа обстановка и на практика се извършва повторно потурчване на българомохамеданите. Очертава се тенденция, открито поощрявана от местните ръководства на ДПС за самоволна подмяна на българската топонимия (имена на селища, местности и др.) с турски понятия (така например, с. Враникон, Търговищка община, се заменя с "Кара атлъ", с. Величка - с. "Вели бей кьой" и т.н.).
За да окаже натиск върху ВНС, Президентството и правителството, ДПС организира масовите бойкоти на учебните занятия в селищата с мюсюлманско население. При това в редица случаи е бил упражнен натиск върху родители и учители за прекратяването им.
По места ДПС се стреми към овладяване на ключови позиции в управлението на селищата, КЗС и предприятията чрез отстраняване от тях на ръководители и изпълнители - българи на най-различно равнище. При това се прилагат различни форми на натиск "отдолу" - окупация на административни сгради, подписки, бойкоти и самоуправства, създаване на нетърпима обстановка за работа и др. Особена активност в това отношение се забелязва в селата на Кърджалийски регион, където има най-много представители на ДПС във временните управи.
Постъпващите данни от районите, в които съществува междуетническо напрежение, показват, че тези действия, особено откритите демонстрации на турска национална принадлежност и самосъзнание, неуважението към официалните власти и институции, пораждат силно недоволство сред традиционното българско население.

То намира външен израз в акциите на ОПТ, ОКЗНИ и БНРП и засилващата се съпротива срещу законодателни решения, предоставящи нови права на турската етническа общност. Част от публичните акции на ДПС също може да се оценяват като ответна реакция срещу проявите на българските "националисти", тъй като са мотивирани от желание да не се отстъпва инициативата и да се демонстрират сила и възможности. Това реално задълбочава взаимното недоверие и отчуждение между двете общности и създава нови предпоставки за възникване на конфликти на междуетническа основа.
ДПС изпълнява амбициозна програма и в икономическата област. Понастоящем под негов контрол се намират 80 еднолични фирми на български турци. Движението разполага с 3 млн. лв. в основаната от него банка "Агробизнес банк" - Пловдив. Има собствени сметки в банка "Електроника" - София, "Байериш Булгариш Хенделс Банк" - Мюнхен и банка в САЩ. То разчита да привлече значителни турски и арабски капитали и посредством "Агробизнес банк" да участвува в приватизирането на редица клонове от селското стопанство, промишлеността и строителството. Има планове да изгради 25-30 клона на банката в селищата с мюсюлманско население и чрез стимулиращи селскостопански и други кредити да осигури приоритетното му развитие за сметка на останалата част от населението. В програмата е предвидено да се работи за конкуриране на държавата в производството и износа на тютюна, животновъдството и строителството чрез изграждане на широка мрежа от еднолични и колективни фирми. Същевременно ДПС е един от учредителите на АФ "Екоплан", чрез която се готви да участвува в проекта и изграждането на участъци от Транс европейската магистрала (ТЕМ) и прилежащата й инфраструктура на наша и чужда територия. Води преговори за доставка на технологични линии за производство на консерви, плодови сокове, сухо мляко и др.; за придобиване на собственост върху малки промишлени предприятия и цехове бензиностанции, както и върху минерални извори, с цел производства и износ на минерална вода. Представители на движението понастоящем проучват редица оферти за износ на агнешко и свинско месо, организират животновъдни ферми, оранжерии и др.
По време на най-масовата публична акция на ДПС - мевлида по повод шестата годишнина от "възродителния процес", проведен на 26 декември 1990 г. в с. Могиляне, Кърджалийско, въпросът за "постепенното завземане на икономиката и земята" публично е бил поставен от лидерите и парламентаристите на ДПС като "първа по важност задача след спечелването на предстоящите общински избори".
ЦС на ДПС има готовност, ако движението не бъде допуснато за самостоятелно участие в общинските избори, да гласува в листата на партия Либерален конгрес. С цел противопоставяне на решението на ВНС за изучаването на турски език, както и за консолидиране на масовизиране на членската си маса, ДПС планира да проведе масови митинги в различни райони на страната. Такива се състояха на 16 март в Кърджали, където бяха поканени представители на турското генерално консулство в Пловдив и чужди журналисти, и на 17 март в с. Руен, Бургаско. Предстои на 28 март 1991 г. да бъде проведен масов митинг и в с. Корница, Благоевградско.

У нас · Мирчо Циганина броди из Европа, прокуратурата не знае
· АТАКА настоява за пускане на реакторите

По света · Израел планирал ядрен удар срещу Иран
· Жега в САЩ, снежни бури в Япония

Коментари · За терористите - почит и власт, за патриотите - хули и забрава

Икономика