"АЗ"-ът на българите Вестник АТАКА
брой 31 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК 18/11/2005
Първа страница У насПо светаТемаИнтервюКоментариИкономикаНов световен редГлас народенЧетивоХобиСпортПоследна
Архив
„Златията“ е била житница на България

Община Вълчедръм заема Североизточната част на област Монтана. Територията й е 426 000 декара, в това число остров Ибиша - забележителен природен резерват.
В общината има 11 населени места разположени в Западната Дунавска равнина, в плодородната местност "Златия", по поречието на р. Цибрица с излаз на Дунава. Заради високите добиви на зърнени култури в миналото "Златията" се е наричала северозападната житница на България. Днес - голяма част от земите са пустеещи. Броят на населението е 13 262 души,  41 % от тях са в активна възраст, 15% под трудоспособна възраст и 44% са над трудоспособна възраст. Циганското население съставлява 30% от общото. В Общината  не  функционират никакви предприятия от основните отрасли на икономиката ни, но е значителен потенциалът на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
През последните 15 години са загубени и  традиционните пазари -  както вътрешни, така и външни. Структурните промени и забавената приватизация във военно-промишления комплекс доведоха до масови освобождения на работещите в този сектор. Равнището на безработицата е 1,5 пъти по-голяма от средната за страната с тенденция на увеличение, а за ромската общност надхвърля 50%.
Частният сектор се разраства бавно и все още не е важен генератор на работни места и благосъстояние.
Действащите малки и средни предприятия са в сферата на зърно производството, търговията, транспорта и хранителната промишленост. Липсата на инвестиции и преференции за частния бизнес свиват мащабите на малките фирми.

У нас

По света

Коментари

Икономика