"АЗ"-ът на българите Вестник АТАКА
брой 1370 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК 17/05/2010
Първа страница У насПо светаТемаИнтервюКоментариИкономикаНов световен редГлас народенЧетивоХобиСпортПоследна
Архив
Христина Митрева, зам. социален министър: Европарите ще помогнат хората от БДЖ и Кремиковци да имат нова работа

Христина Митрева е родена на 15 август 1949 г. Завършва статистика във ВИИ "Карл Маркс". Квалифицирала се е по линия на Администрацията по социално осигуряване и Департамента на труда на САЩ, Американската агенция за подпомагане и развитие, Съвета на Европа. От март 2009 г. е независим член на Европейския статистически консултативен комитет към Европарламента. Главен актюер и шеф на дирекция "Анализ, планиране и прогнозиране" в НОИ от 1998 г. до назначението й като социален зам.-министър в кабинета на ГЕРБ.Отговаря за социалното осигуряване и политиката по доходите.

- Г-жо Митрева, през тази година приходите в общественото осигуряване ще са с около 500 млн. лв. по-малко от планираните. Това ще се отрази ли на социалните помощи и обезщетения догодина?
- Резултатите от текущата година не влияят на това, което се залага за следващата година по отношение на приходната и разходната част на консолидирания бюджет на ДОО. Тъй като разходите за социални помощи и обезщетения и за пенсии се правят по закон, то няма място за безпокойство по отношение на намалението им или на ограничаване на това право, ако не се предвиждат законодателни промени, а такива за 2010 г. не са предвидени.
- Осигурителният доход за самоосигуряващите се скача от 260 лв. на 420 лв. Голяма част от тези хора ще преминат в сивата икономика. Предвиждате ли начин това да бъде предотвратено?
- Повишаването се налага от съществуващия вече години дисбаланс и нарушена връзка между осигурителен принос и размер на получаваното обезщетение или пенсия. Доходът от 260 лв., който сега е най-ниския праг за самоосигуряващите се лица, при пенсиониране дава индивидуален коефициент около 0,635 и при 34 г. изискуем се стаж за жените осигурява пенсия от 87 лв., а при мъжете при стаж 37 г. - около 93 лв. Тъй като по закон се гарантира минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв., то държавата додава всеки месец определена сума за сметка на вноските от всички други осигурени лица.
Що се отнася до риска от преминаването на част от тях в сивата икономика, то това е проблем на тяхната осигурителна култура и поведение. Трудно е да се оцени особено  в период на финансова и икономическа криза как ще реагират хората. За тези, които ще се опитат да заобиколят закона, ще бъде осъществяван по-строг контрол и санкции.
- Минималната заплата остава същата, земеделците ще се осигуряват на по-високи суми. Значи ли това, че най-бедните хора в държавата ще "плащат" цената на икономическата криза?
- Всички граждани плащат цената на икономическата криза. И най-вече хората в работоспособна възраст. Привилегията, която беше дадена на земеделските производители от 2000 г. да се осигуряват върху 1/4 от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица или върху 65 лв., както беше посочено по-горе, създава  голяма неравнопоставеност между осигурените лица. Считаме, че не е редно осигурителната система да поема натиска и негативите от всяка непроведена или недовършена навреме реформа и след това да казваме, че хората, които се осигуряват в социалната система нямат доверие в нея. Така, че това не е санкция към земеделските производители, а по-справедлив подход както към тях, така и към всички осигурени лица.
- Предвижда ли кабинетът на ГЕРБ държавните служители и военните да започнат да се осигуряват за своя сметка и кога ще стане това?
- За 2010 г. не са предвидени промени в КСО в начина на осигуряването им. При големия размер на трансферите и субсидията от държавния бюджет за бюджета на ДОО - за 2010 г. общо 4,8 млрд. лв., в т. ч. за покриване на дефицита във фонд "Пенсии" - 2,1 млрд. лв., прехвърлянето на личната осигурителна вноска към посочените групи лица означава допълнителни разходи за държавата. Т.е. промяната в начина на осигуряване на посочените лица е свързано с допълнителни разходи за държавата, което в период на икономическа и финансова криза е необосновано и неоправдано.
- Според синдикатите догодина безработицата ще е 15-16%. Какви са вашите прогнози? Гарантирани ли са парите за всички безработни догодина?
- НОИ извършва плащания за краткосрочни обезщетения, безработица и пенсии, които са по закон и са в нормативи, определени в КСО. Няма причини да се притесняваме, че осигурителните плащания ще спрат или няма да имат реален ръст. В бюджета на фонд "Безработица" за 2010 г. са заложени над 265 млн. лв. за парични обезщетения за безработица на лицата, които са с право на такива обезщетения (около 127 хил. души). Освен това и държавният бюджет, ако се формира недостиг във фонд "Безработица" през следващата година, както стана тази година, ще осигури необходимите допълнителни средства за обезщетенията за безработица независимо от икономическата и финансова криза.
- Имате ли информация колко са неизплатените работни заплати към момента?
- Този размер се установява при проверки на ГИТ. А при 460 инспектори, които работят в ГИТ, е невъзможно във всеки момент да имаме точна информация. От 17 август до сега са проверени над 17 хиляди работодатели и са изплатени забавени работни заплати за над 15 млн. лв. Върху тях са платени и дължимите осигурителни вноски.
- Какво е състоянието на пазара - предлага ли се работа за безработните, при условие че за стимулиране пазара на труда са предвидени 65 млн. лв. вместо тазгодишните 170 млн. лв.?
- През 2010 г. ще продължи ефективното привличане на допълнителни средства от европейски фондове. По подадено от България заявление за средства от Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за работници и служители от "Кремиковци" АД и "Пристанищен комплекс Лом" ЕАД, съкратени при масови уволнения, се очаква съфинансиране от ЕС. Ще бъде подготвено и заявление по ЕВПГ и за освободени лица от БДЖ и свързани фирми (пристанище Бургас).
- АТАКА застава зад исканията на хората за премахване на точковата система. В каква посока ще се прави пенсионната реформа?
- Консултативният съвет по пенсионната система, който е създаден към социалното министерство с участието на експерти от НОИ, синдикатите, НПО и научните среди, търси разумни и приемливи за обществото решения за пенсионната система през призмата на влошаващите се демографски тенденции. Все по-малък брой работещи лица ще трябва да финансират пенсиите на по-голям брой лица в пенсионна възраст. Тези въпроси не могат да се разглеждат отделно от стандарта на живота в България, възможностите за трудова реализация на хората, доходите и системата на здравеопазване в България. Пред нас стои и въпросът в намирането на адекватни стимули за удължаване на трудовия живот, вкл. и за оставане на пазара на труда след пенсия.

У нас · МВР удари сводниците на Трактора и Октопода
· Семейство дерибейства в енергийна фирма в Монтана
· Депутатът Явор Нотев: Специализираният съд ще отпуши системата

По света · Европейската икономика е в най-тежката си криза

Коментари · Тънкият лед на антисемитизма, порока и дипломацията

Икономика