"АЗ"-ът на българите Вестник АТАКА
брой 1370 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ВСЕКИДНЕВНИК 17/05/2010
Първа страница У насПо светаТемаИнтервюКоментариИкономикаНов световен редГлас народенЧетивоХобиСпортПоследна
Архив
Димитър Благоев смятал българите за варварско и грабителско племе


Дядото се изявявал дори в Народното събрание като безродник и национален предател

Вероятно си спомняте как миналата година се разрази скандал около това, че СОС реши да преименува една улица в гр. София на името на великия български държавник - проф. Богдан Филов. Цигански, ционистки, пишмансоциалистически и псевдоправозащитни организации групово скочиха и започнаха да хулят проф. Филов, като го наричаха нацист и антисемит. В следствие на цялата шумотевица, ул. 212 си остана със старото име, а нашите политици отново показаха от какво тесто са замесени.
В същото време в България има стотици места (включително градове), които носят имена на шпиони, комунисти, безродници и въобще хора, които са работели против нашата родина и изцяло за чужди интереси. Едно от тези места е гр. Благоевград, чието истинско име е Горна Джумая и който е кръстен на основателя на социалистическото движение в България - Димитър Благоев Николов (Дядото). Защо обаче не се намира политическа воля имената на тези национални предатели да бъдат сменени вече 20 години след падането на комунизма е въпрос, чиито отговор е ясен.
В следващите редове публикуваме една статия от портала - protobulgarians.com, която точно и аргументирано показва какъв антибългарин е бил бащицата на българските комунисти, чието име носи и до днес гр. Благоевград:
Защо у нас има безродници, които смятат, че поради случайно нещастие са се родили в една страна, към чиято история и бъдеще те нямат никакво отношение? От кога започва онзи раков процес, който някои гордо наричат "проява на интернационализъм, коспополитизъм и прочие -изми"? Частичен отговор на тези въпроси може да се намери в стенограмите на българското Народното събрание за

дебатите, водени
през 1917 г. , когато
България е във война
третата война за национално освобождение на поробените българи зад граница! Главен герой в тези дебати е Димитър Благоев - Дядото, основател на политическата организация на левите революционери в България - БРСДП (т.с.) - БКП - БСП. Доскоро Дядото беше най-таченият, най-авторитетният деец и учител на това политическо движение, което управляваше България от 1944 г. до 1989 г. и все още има влияние у нас. На какво е "учил" той младите си съратници, какви идеи е внедрявал в младите им глави? Ето на какво:
Д. Благоев: ...Всъщност в България се водеше една голяма борба не за обединяването, както казват, на българското племе, а за властването на едно племе в България. И тази борба е една от причините за освобождаването на самата тази българска държава. Тази борба се водеше между българското племе и славянското племе на Балканския полуостров. Българското племе, един грозд, но добре организирано, дойде на Балканския полуостров и намери едно племе мирно, още недоразвито в своята обществена организация, още когато то се намираше в последния стадий на варварство, когато току що се формираше като съюзи на племена, за да мине по-нататък, в периода на цивилизацията, в нация. И тази по-организирана част (Дядото има пред вид прабългарите -бел. на авт.), която главно стоеше на едно по-ниско варварско стъпало, грабителски жестока, която не познаваше никакво отвращение към каквито да било средства, се нахвърли върху славянските племена да ги завладее. Но тези племена (тук вече Дядото има пред вид протославянските племена - бел. авт.), въпреки това, че бяха неорганизирани,

водеха дълго своята
борба против това
българско племе
Я. Сакъзов (широк социалист, бъдещ социалдемократ): Не забравяйте, че те бяха колония на Византия и нейни подчинени.
Д. Благоев: Подчинени, но независими в своя вътрешен живот.
Някой от групата на Я. Сакъзов: Не забравяйте историята!
Д. Благоев: Коя история? Тази ли, която вие фалшифицирате? (Смях) Такава история ние (тесните социалисти, бъдещите комунисти и днешни социалисти - бел. на авт.) не ви признаваме. Ние гледаме каква е действителността. Факт е, господа народни представители, че е имало голяма борба между българските и славянските племена на Балканския полуостров. И този процес, за който ни говори Я. Сакъзов и който поддържат и другите, не е за обединяване на българското племе, а за завладяване на славянските племена на Балканския полуостров и затова ние виждаме потискане на славянските племена на Балканския полуостров, които масово се преселват във Византия и Мала Азия, и от друга страна, отиват на юг към Македония, в която именно се запазва дълго време славянското племе (лъжа! - според археолога Микулчик при образуването на българската държава в Македония няма протославяни, те живеят по на юг, където земята е по-богата - бел. на авт.).
Г. Данаилов: Ама вие сте родом от Загоричане (с. Загоричане е едно от най-борческите български села в Костурско, Южна Македония).
Д. Благоев: Аз съм родом от Загоричане, но между другото аз не съм българин, аз съм македонец, македонски славянин! (Смях) И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска земя, която ще има собствено управление (смях, смях, ама това се оказа програма на титовите и благоевите комунисти, когато дойдоха на власт след 25 години - бел. на авт.).

Някой от десницата:
Какво търсиш тогава
в България?
Д. Благоев: Така че процесът, за който не се говори, е процес за завладяване, а не за обединяване на българското племе...
Министър Х. И. Попов: Как се наричат в Загоричане българите?
Д. Благоев: Ако ги питате, те се наричат християни.
Министър Х. И. Попов: Те се наричат българи!
Д. Благоев: Аз не искам да навлизам в тази сфера, но искам да изтъкна какви опасни от ваша гледна точка, от българска гледна точка, теории се развиват в нашата история, по отношение на процеса на обединяване на българското племе...
Министър Х. И. Попов: Борбите за независимостта на българската църква се развиха най-вече във вашето село и затова го изгориха (с. Загоричане е изгорено, а жителите му като силно изявени българи са частично избити, частично прогонени от гръцките андарти - бел. на авт.).
Д. Благоев: Това съвсем не е така, а процесът е в завладяването на племената на Балканския полуостров от българите (тук Дядото фалшифицира историята било от простотия, било от омраза към българите. Прабългарите са водели война за обединение на всички прабългарски племена, предварително населили Балканския полуостров - бел. на авт.)
(Следва)
Препечатваме от bg.altermedia.info с малки съкращения. Заглавието е на редакцията.

У нас · МВР удари сводниците на Трактора и Октопода
· Семейство дерибейства в енергийна фирма в Монтана
· Депутатът Явор Нотев: Специализираният съд ще отпуши системата

По света · Европейската икономика е в най-тежката си криза

Коментари · Тънкият лед на антисемитизма, порока и дипломацията

Икономика