??????? ?????
http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=78871&format=html

Мюсюлманите крият истинската си история

През 1992 г. белгийският ориенталист Конраад Елст успява да публикува дългогодишно изследване за завладяването на Индия от мюсюлманите, което издава под заглавие "Отрицанието на истината в Индия: скритата история на исляма". Той стига до заключението, че в Индия и Пакистан действа неофициална забрана за публикуване на фактите от нахлуването на арабите, турците и могулите на субконтинента. Елст пише:  
"Ислямските завоевания до XVII век са история на борбата на индийците за оцеляване. Това е борба на живот и смърт. Цели градове са изпепелени, а населението им - изклано.
При всяка ислямска офанзива загиват стотици хиляди немюсюлмани и още толкова са депортирани в робство. Всеки нов завоевател е смятал за гордост, ако издигне своя пирамида от отрязани индийски глави. Онази планина все още се нарича Хинду Куш, т.е клане на индийци. Султаните от династията Бахмани (1347-1480 г.) в централна Индия са въвели правило - всеки да избива по 100 хиляди пленници. През 1564 г. мюсюлманите завземат Виджаянагарското царство и обезлюдяват столицата му, както и голяма част от днешния щат Карнатак." (K. Elst. "Negationism in India: Concealing the Record of Islam", 1992)