??????? ?????
http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=78900&format=html

Спортът не е само професия, а чест, прогрес и мир

Огнян Стоичков

 По повод 17 май - Деня на българския спорт, с дълбоко уважение се присъединявам към професионалния празник на всички спортисти и работещите в сферата на спорта, респектиран от забележителната спортна история на България. Поздравявам ви от името на парламентарната Комисия по образование, наука, въпросите на децата, младежта и спорта и от мое име за вашия професионализъм, всеотдайност и любов към българския спорт.
Спортните  постижения са преди всичко триумф на духа, на човешкия избор за самоусъвършенстване, на смелостта да влезеш в битка и на твърдостта да не се отказваш. Спортистът никога не побеждава сам, зад успеха му са треньори, специалисти и учители. Спортът не е само професия, а и справедливост, чест, радост, прогрес, мир.
Този, който се занимава със спорт, е винаги победител. Наша задача е да направим спорта привлекателен за децата ни не само като път към победата, а като съзидателен начин на живот. Затова сме отговорни всички - държавата, общината, училището, родителите. Вложените усилия, средства и време няма да бъдат напразни, защото ще ги видим в очите на децата ни, когато побеждават - и в живота, и в спорта.
Честит празник!