??????? ?????
http://www.vestnikataka.com/?module=displaystory&story_id=78926&format=html

Семейство дерибейства в енергийна фирма в Монтана

Шефът на държавното дружество Гаврилов назначил на работа цял приятелски кръг

Собственото си семейство и цял приятелски кръг е уредил на работа инж. Гаврил Гаврилов, който ръководи държавната енергийна фирма "Мрежови експлоатационен район" (МЕР)-Монтана. Той е нарушил Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Това пишат в писмото си до Комисията за контрол на ДАНС група служители от предприятието.
Инж. Гаврилов е назначил съпругата си Миладинка за счетоводител. Според сигнала до ДАНС обаче пенсионерка върши нейната работа, а Гаврилова само получава голямата си заплата. "Има назначена счетоводителка, която е пенсионерка и извършва работата, заради която съпругата на г-н Гаврилов получава месечно възнаграждение", пише в сигнала. В нарушение на закона "всеки месец ведомостта за заплатите се подписва от двамата съпрузи - инж. Гаврилов и Миладинка Гаврилова", алармират служителите на МЕР - Монтана. Шефът им е назначил като "ръководител сектор ТППК" братовчедка си Клавдия Баева.
Фамилия Гаврилови използват служебното си положение и за лично облагодетелстване. Семейството на кръстника на Миладинка има мелница в село Лехчево и "обработва хиляди декари земеделска земя в това число и земята на семейство Гаврилови", пише в сигнала. Шофьорът Ангел Статков е назначен да управлява машина, която не работи - автокран. Вместо него му е дадена лека кола, с която изпълнява лични задачи на шефа си. Статков е собственик на земеделска земя в село Краводер, която е засята с люцерна. "Всяка година той снабдява свинефермата на г-н Гаврилов с част от окосената люцерна", сигнализират от МЕР Монтана.
В "Мрежови експлоатационен подрайон" (МЕПР) Враца инж. Гаврилов е назначил семейство, което управлява вместо шефа на фирмата - Петьо и Цеца Нинови. Петьо отговаря за високото напрежение, а Цецка е оперативен счетоводител. "В МЕПР Враца няма сектор счетоводство", пише в сигнала. Според служителите във фирмата за длъжност, каквато няма по щат, заплатата на г-жа Нинова е доста добра - 1000 лв.
В нарушение на правилата е станало и предаването на вторични суровини от предприятието. Вместо специално назначената комисия склададжията Илиян Монов на четири очи е подписал протокол с фирмата, която ги изкупува - "ВМВ - Метал" ООД.